Oppfølging av medlemmer

  • Medlemsregistrering og oppfølging
  • Masseutsendelser av brev, EPost og SMS
  • Andelsbrev og låneinnskudd
  • Oppfølging av dugnad og vakt, automatisk generering av vaktlister og varsling av vakt via SMS
  • Strøm og måleravlesning
  • Eksport av data til småbåtregisteret og KNBF
  • Mer enn 20 forskjellige medlemsrapporter som kan skrives ut, lagres som PDF, Excel, CSV, eller sendes på e-post
  • Egen rapportgenerator for fri design av egne rapporter
Medlemmer