Nedlasting av Info Marina demoversjon

Demoversjonen av Info Marina inneholder ingen begrensninger ut over at man ikke kan endre navn på båtforening.
Dere vil derfor kunne benytte programmet for å registrere medlemmer, brygger, båtplasser etc. for å se om ønsket funksjonalitet er tilstede.
Hvis dere på et senere tidspunkt bestemmer dere for å kjøpe eller leie programmet, kan registrerte data i demoversjonen beholdes.

Vi kan også være behjelpelig med å importere eksisterende data dere har i regneark, databaser, andre programmer etc. til Info Marina. Ved kjøp eller leie av programmet vil dette være kostnadsfritt for dere.