Hvordan bør jeg nummerere båtplassene i båthavnen?

Tenk nøye igjennom hvordan du ønsker å nummerere båtplassene dine. Båtplassnummer er et mye brukt felt i Info Marina. Feltet er alfanumerisk, dvs at det kan benyttes bokstaver og tall, og bruken må derfor tas hensyn til, for at du skal kunne sortere og foreta utvalg i rapportene dine. Båtplass 0102 kan for eksempel bety brygge 1, båtplass 2, og 1014 kan for eksempel bety brygge 10 båtplass 14. Det som er viktig er at alle båtplassnumre har likt antall tegn.