Brygger og båtplasser

Brygger

  • Bryggeregister
  • Oversikt over båtplasser pr. brygge
  • Beregning av tildelt og ledig breddemeter pr. brygge
  • Bryggelister

Båtplasser

  • Båtplassregister med medlemsinformasjon
  • Bredde og lengdeberegning
  • Oppfølging av ledige båtplasser
  • Ventelister og ansiennitet
  • Tidsbestem utleie og løpende fremleie
  • Båtplasslister