Gjeldende prisliste for Info Marina

Produkt Pris kr.
Kjøp av Info Marina 4.0 for Windows for lokal installasjon, enbruker eller flerbrukerversjon             4.700,-
Kjøp av en ekstra tilleggsbruker for flerbrukerversjon, for lokal installasjon             950,-
Leie av Info Marina 4.0 for Windows fra JMData, pr. samtidig bruker 399,-
Årlig support og programvedlikehold Info Marina for Windows 950,-
Oppgradering av Info Marina 4.x, uten vedlikeholdsavtale, pr. gang             3.500,-
Oppgradering fra tidligere versjoner av Info Marina, uten vedlikeholdsavtale             4.700,-
Support og bistand uten vedlikeholdsavtale, pr. time 799,-

Priser er oppgitt eks. mva, leiepris er oppgitt pr. mnd.